Для того, щоб навчання і виховання ліцеїстів велося з урахуванням наявних науково-психологічних знань в ліцеї працює психолог. Завдання психолога – науково-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в ліцеї, тобто організація, побудова і проведення цього процесу на основі сучасних психолого-педагогічних теорій виховання й розвитку особистості підлітків.

       Психолог бере участь у вирішенні питань, що стосуються навчання та виховання ліцеїстів з моменту їх вступу до ліцею і до моменту його закінчення. Протягом цього часу ведеться систематичне спостереження за психологічним розвитком підлітків (15-16 років).

       У роботі психолога виділено такі напрямки:

 • психодіагностика
 • психологічне  консультування
 • психологічна  освіта
 • психологічна підтримка
 • психопрофілактика
 • психокорекція

         Діагностична робота проводиться з метою вчасного визначення рівня адаптації ліцеїстів до нових умов навчання і проживання, а також виявлення чинників які сприяють або перешкоджають їхньої успішної діяльності.

         Корекційно-розвивальна та профілактична робота проводиться з ліцеїстами, які мають ознаки дезадаптації до нових умов навчання, або з метою профілактики щодо формування мотиваційної сфери кожної особистості та сприятливого психологічного клімату. Корекційна робота спрямована також на надання прямого впливу на підлітка або дорослого з метою виправлення наявних недоліків, зміни їхньої психології або поведінки.

         Консультативна робота спрямована на надання порад та рекомендацій всім учасникам навчально-виховного процесу, а також ведення бесід з тими, хто потребує консультативної допомоги.

         Психологічна освіта полягає в наступному:

 • знайомити педагогів і батьків з основними закономірностями й умовами сприятливого психологічного вікового розвитку дітей;
 • роз’ясняти результати новітніх  психологічних досліджень;
 • формувати в педагогів і батьків потребу в психологічних знаннях, бажання використовувати їх у роботі з ліцеїстами  або в інтересах розвитку власної особистості;
 • знайомити ліцеїстів з основами самопізнання та самовиховання.
 • Психологічна освіта проводиться в ліцеї в різноманітних формах: лекції, бесіди, семінари тощо.

           Психологічна підтримка – форма роботи психолога, що сприяє поліпшенню взаємин між всіма учасниками навчально-виховного процесу.

           Психолог ліцею будує свою роботу на засадах довіри в тісній взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, через методи переконання, стимулювання та особистого прикладу.

Перегляди статей
165595