Ліцей є середнім загальноосвітнім навчальним закладом з військово-професійною спрямованістю навчання та виховання і належить  до середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступеню з поглибленим вивченням програми допризовної підготовки юнаків. Ліцей є першою ланкою підготовки кадрів для Збройних Сил України та інших військових формувань України.

      Закарпатський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, „Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою” затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1999 року за № 717, „Правилами приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою” від 26 липня 1999 року за № 266/222/363, Статутом ліцею (затвердженим рішенням обласної ради від 07.06.2018 року за №1190).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, Закони України

    Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

    "Про спеціалізовану освіту"

   Про атестацію

Положення про роботу закладу

       Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

  
 

Статут ліцею з ПВФП

      СТАТУТ

    Положення про ВСЗЯО

   Колективний трудовий договір.

 

Звіти начальника ліцею

      Звіт за 2021 рік 

      Звіт за 2022 рік

 

  Рішення про переіменування ліцею

  Наказ про переіменування ліцею

 Наказ про атестацію ліцею

 

Перегляди статей
420110
.