ВІЙСЬКОВО -  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

(Досвід роботи Закарпатського обласного ліцею з ПВФП імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради)

Незалежність нашої держави зумовлює якісно новий підхід до організації, змісту та методів виховання молодого покоління. Український народ має чим пишатись з нашого славного етнічного минулого і сьогодення, тому невід’ємною частиною національно-патріотичного виховання є ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ.

Виховна робота у Закарпатському обласному ліцеї з ПВФП імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради спрямована на особистісно-орієнтований підхід до кожного ліцеїста, особливо у формуванні патріота, громадянина, захисника. І тому в ліцеї створена певна модель випускника, якого ми прагнемо виховати і яка передбачає такі аспекти:

-        освітню готовність – знання героїчного минулого українського народу, історії його Збройних Сил, знання предмету «Захист України»;

-        фізичну готовність – певний рівень фізичного розвитку, витривалості, спритності;

-        психологічну готовність – позитивну мотивацію участі ліцеїстів у військово-патріотичних заходах, достатній рівень сформованості емоційної стійкості, сміливості, цілеспрямованості;

-        духовну готовність – наявність ідеалу, пошуки життєвого смислу та цінностей, самопізнання окремих ознак своєї індивідуальності, власних рис характеру;

-        соціальну готовність – вірність бойовим та національно-історичним традиціям, військовому обв’язку, присязі та військовому статуту.

        Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в ліцеїстів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість. Військове виховання ліцеїстів здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня,  шляхом ознайомлення з життям та бойовим навчанням Збройних Сил, набуття ліцеїстами теоретичних знань та практичних навичок з допризовної підготовки.

           Важко переоцінити значення предметів гуманітарного циклу в моральній та психологічній підготовці майбутніх захисників держави. Уроки історії України озброюють ліцеїстів знаннями законів суспільного розвитку, козацької доби, яка багата на події та героїв, допомагають засвоїти основні відомості про війну, армію. На уроках літератури  формуються моральні ідеали молоді на прикладах героїв художніх творів, встановлюється живий зв’язок далекого минулого із сучасністю, виховується почуття гордості за свою Батьківщину.

         З метою формування соціально-активної життєвої позиції ліцеїстів, психологічній готовності до добровільного вступу на військову службу та зразкове виконання службових обов’язків у нашому навчальному закладі проводяться традиційні заходи:  Посвята у ліцеїсти, урочисті заходи та зустрічі з військовими, учасниками АТО, патріотичні заходи до Дня Захисника України, Дня Незалежності України, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня Гідності і Свободи та інших. Вихованці нашого навчального закладу повинні знати історію своєї країни, війська. Реалізація цієї мети неможлива без залучення ліцеїстів до участі в заходах, які віддзеркалюють важливі історичні події. Ліцеїсти є активними учасниками обласних патріотичних заходів.

         Військово-патріотичне виховання ліцеїстів здійснюється у формі лекцій, бесід, виховних годин. Значне місце у виховній роботі педагогів та офіцерів-вихователів відведено відновленню, належному та об’єктивному оцінюванню подій, які відбувалися в Закарпатті. Цьому сприяють зустрічі з ветеранами Другої світової війни.

          Щорічно з метою увіковічення пам’яті загиблих  під час проведення АТО вихованців ліцею проводяться  турніри:

- на першість ліцею з боротьби самбо імені Василя Білака серед ліцеїстів.

- на першість ліцею з боксу імені Олега Тюрікова серед ліцеїстів.

- на першість ліцею з рукопашного бою імені Володимира Цірика.

Організовано патронат місць поховань - могил   героїчно загиблих під час проведення антитерористичної операції випускників ліцею - інтернату Василя Білака, Олега Тюрікова, Володимира Цірика ( за згодою батьків) та   могил ветеранів Другої світової війни Галини Юріївни Плахотнік та Івана  Васильовича Дьоміна.

Підсумовуючи, колектив ліцею-інтернату вважає, що патріотизм на даний час є нагальною потребою, тому нашою головною метою є формування і розвиток розвинутої, свідомої особистості з чіткою життєвою позицією.

Начальник ліцею полковник Юрій ЗАХАРОВ

          Для педагогічного колективу Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Красного поля Закарпатської обласної ради національно-патріотичне виховання є одним із пріоритетних напрямів роботи. Формування громадянина, майбутнього офіцера – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання ліцеїстів, які здатні захистити громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав – основне завдання в системі виховної роботи в ліцеї.

        Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що набуває сьогодні особливого значення. Головною запорукою процвітання держави є національно-патріотичне виховання молоді, частина якої щороку поповнює лави Збройних Сил України, Національної поліції України, Служби Безпеки України, Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних відомств. Можна багато говорити про виховання молоді, як абстрактної маси, але ті пафосні розмови ні до чого не призведуть. Під словом «молодь» ми повинні вбачати своїх дітей, методику виховання молоді, зокрема ліцеїстів ототожнювати з вихованням власних. Якими б ми хотіли бачити своїх майбутніх захисників? Мужніми, фізично розвинутими,чесними, вихованими та добрими людьми, які є патріотами України, свідомими громадянами, людьми, які пам’ятають своє коріння й шанують пам’ять предків, громадянами, які готові в будь який момент віддати своє життя за Батьківщину.

       Патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини.

Виходячи з цього, педагогічний колектив ліцею-інтернату вважає, що патріотизм на даний час є нагальною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі підлітки стали національно свідомими громадянами – патріотами,  здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі,  і особистості, яка своєю  любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності з метою створення умов для  вільного саморозвитку і збереження індивідуальності, і суспільства, яке зацікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості здійснювався на моральній основі.

На сьогодні головною метою ліцею є формування й розвиток всебічно розвинутої, свідомої особистості з чіткою життєвою позицією, готової зробити гідний вибір свого майбутнього.

         Ми є тим навчальним закладом, який поважає власну гідність ліцеїста, його запити та інтереси, надає всі умови для самореалізації та розвитку. В основу виховної роботи покладено ідею виховання та формування творчої особистості учня і особистості. Один із пріоритетних напрямів у виховній роботі є виховання ліцеїстів на засадах патріотизму та громадянської свідомості. Формування патріотичних якостей відбувається у тісній  взаємодії ліцею та сім’ї.

         Таким чином, ми визначаємо три групи патріотичних якостей, які тісно пов’язані в структурі особистості:

1. Якості, що характеризують ціннісне ставлення особистості до сім’ї;

2. Якості, що визначають моральне ставлення до людей, толерантне ставлення до інших культур і націй;

3. Якості , що характеризують ставлення до своєї країні, рідного краю.

Основний напрям  реалізації принципів  виховання - це психологічний.

     Він полягає в формуванні у ліцеїстів високої психологічної стійкості, готовності до виконання складних та відповідальних завдань за будь-яких умов життя, формування найважливіших психологічних якостей, необхідних для успішного життя і військовій та правоохоронної діяльності у суспільстві. Воно включає вивчення та прогнозування соціально-психологічних процесів у колективах, профілактику негативних явищ та запобігання проявам девіантної поведінки, зняття психологічної напруженості, подолання стресу. Найефективніший метод виховання ліцеїстів – це щира розмова, проникнення у  внутрішній світ підлітка, інтерес та почуття поваги до її особистості. Підлітки надзвичайно чутливі до несправедливості та недовіри з боку педагога та офіцера-вихователя. Тому від особистості педагога, офіцера-вихователя, від багатства його внутрішнього світу, від знання ним психології залежить ефективність усієї виховної роботи. Гаслом виховної роботи у ліцеї є висловлювання Ж.-Ж. Руссо: «У серце увійде лише те, що йде від серця», а девіз ліцеїстів – «Душу-Богові! Серце-дамі! Життя-державі! Честь нікому!»

001
002
003
004
1/4 
start stop bwd fwd

Про реалізацію концепції національно-патріотичного

виховання дітей і молоді у ліцеї

(до питання на засідання колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації 15.12.2016 р.)

I. Планування виховної роботи:

1. Річний план роботи ліцею укладено з урахуванням навчально-методичних рекомендацій для ЗНЗ. Планування виховної роботи розроблено з дотриманням основних принципів патріотичного виховання, серед яких загальнопедагогічні (дитиноцентризм, гуманізм) та власне специфічні – принцип національної свідомості, самоактивності, полікуртурності, соціальної відповідності, історичної соціальної пам’яті, міжпоколінної наступності).

2. Тематика педагогічних рад щорічно оновлюється, на розгляд педради виносяться питання щодо стану проведення виховної роботи у ліцеї. Зокрема на педраді №5 від 29.09.2016 р. було розглянуто питання «Виховання національно-свідомої особистості на основі елементів державності України».

3. Наради при директорові проводяться систематично. Тематика передбачає обговорення питань про вдосконалення навчально-виховного процесу у навчальному закладі та дотримання основних пунктів Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

4. План методичного об’єднання класних керівників передбачає розгляд питань виховної роботи.

5. Планування виховної роботи класних керівників здійснюється на основі плану виховної роботи ліцею-інтернату на поточний навчальний рік.

II. Нормативна база, документація

1. Планування навчально-виховного процесу у ліцеї здійснюється з урахуванням основ них указів,розпоряджень, доручень, наказів, листів, методичних рекомендацій згідно з напрямками роботи.

2. Належне проведення виховної роботи у навчальному закладі регулюється відповідними наказами начальника ліцею (як щорічними, так і поточними).

3. Протоколи педагогічних рад ведуться систематично та оформлюються згідно вимог до оформлення ділової документації. Тематика педрад передбачає розгляд не тільки основних та рекомендованих питань, але й стосується основних питань виховного процесу, зокрема національно- патріотичного та правового напрямків.

4. Наради при директорові проводяться систематично. Проте, за відсутності нормативних документів та конкретних вимог до порядку проведення, оформлення та тематики нарад при керівникові навчального закладу, протоколи ведуться у довільній формі.

5. Протоколи засідання методичного об’єднання класних керівників оформлені згідно з вимогами до ведення ділової документації.

6. Звітування з питань проведення заходів виховної роботи надається департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА на вимогу та у визначені строки. Серед обов’язкових – Звіт про посилення національно-патріотичного виховання у навчальному закладі, що здійснюється відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА від 28 жовтня 2014 року № 504 на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 року №1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді» (до 10 грудня та 10 червня відповідно).

III. Виконання заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді.

1. Відповідно до листів департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА та згідно з планом виховної роботи у ліцеї проводяться тижні правових знань та національно-патріотичного виховання (у жовтні та грудні відповідно). Основними методами виховної роботи із вказаних напрямків є бесіди, виховні години, уроки мужності, зустрічі з правозахисниками та військовослужбовцями.

2. До Дня української писемності та мови (9 листопада) у навчальному закладі проходять тематичні заходи, зокрема: бесіди, обговорення книг сучасних українських авторів, книжкові виставки, зустрічі з діячами культури і мистецтва.

3. Організація і проведення у ліцеї Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), відповідно до листа МОН України 17.02.2015 №1/9-78: протягом 2015-2016 рр. ліцей запитів від організаторів на участь ліцеїстів у даному заході не отримував. Відповідно до нормативні документів про Спартакіаду серед військових ліцеїв та ліцеїв з ПВФП команда Закарпатського обласного ліцею щороку приймає участь у Всеукраїнській спартакіаді серед військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою з військово-прикладного семиборства.

    Специфіка навчального закладу сприяє активному фізичному розвиткові юнаків. Протягом 2015-2016 навчального року спортивна команда ліцею-інтернату результативно брала участь у міських та обласних змаганнях з різних видів спорту. Старання хлопців та відповідне ставлення до своїх обов’язків вчителів фізичної культури, офіцерів та адміністрації ліцею дали відповідні результати – командні призові місця та перемоги в особистих заліках.

4. У рамках інформаційно-просвітницької роботи щодо відзначення визначних дат, вшанування пам’яті видатних осіб систематично проводиться ряд заходів на вшанування видатних постатей української історії та культури, зокрема І.Франка, Є.Коновальця, Т.Шевченка, проведено загальноліцейні виховні заходи з нагоди основних державних свят (День Незалежності, День захисника України, День Збройних Сил України, День Перемоги та ін.).

5. Оптимальними формами і методами національно-патріотичного виховання у ліцеї є:

- уроки мужності за участі бійців АТО, військовослужбовців та ветеранів військової служби;

- зустрічі-бесіди кращих військовослужбовців строкової служби з ліцеїстами;

- відвідування ветеранів Другої світової війни;

- участь у творчих конкурсах патріотичного спрямування як внутріліцейних (Конкурс патріотичної пісні з нагоди чергової річниці виводу військ із Афганістану та вшанування пам’яті воїнів-інтернаціоналістів) так і позаліцейних («Захисники України: історія і сьогодення» (м. Ужгород), Всеукраїнський конкурс військово-патріотичної пісні «Пам’ять серця» (м. Київ).

6. З метою розвитку та підтримки творчих здібностей ліцеїстів у навчальному закладі на громадських засадах діє гурток художньої самодіяльності (понеділок, середа у години виховної роботи – 18.30 – 19.15). Для належної роботи гуртка систематизовано список талановитих ліцеїстів обох курсів, які є постійними учасниками загальноліцейних заходів та творчих конкурсів.

7. Специфіка навчального закладу сприяє активному розвитку національно-патріотичного виховання юнаків. Ліцеїсти є активними учасниками не тільки внутріліцейних, але й загальноміських та обласних заходів національно-патріотичного спрямування. Щорічно учні ліцею разом із членами офіцерсько-педагогічного складу є учасниками заходів з нагоди Дня Конституції, Дня Незалежності, Дня Захисника України, Дня Свободи і Гідності, Дня Перемоги та інших заходів патріотичного характеру на запрошення організаторів.

8. З метою популяризації пам’яток історії, культури та природи, історичних місць та подій протягом 2013-2015 року проведено ряд екскурсій. Ліцеїсти неодноразово відвідали Мукачівський замок, село-музей Колочаву, Музей афганської слави, озеро Синевир, музеї бойової слави Мукачівського прикордонного загону та 128 ОГПБр.

9. Основним органом учнівського самоврядування в ліцеї є Рада сержантів. Засідання Ради сержантів проводяться за окремим графіком, ведуться проколи. Активна участь сержантського складу у громадському житті ліцею, робота адміністрації навчального закладу та офіцерів-вихователів з особовим складом обох курсів сприяє становленню свідомих громадян нашої Батьківщини.

10. Посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання на базі ліцею відбувається завдяки активній роботі психолога, командирів взводів, а також залученню членів батьківського комітету до участі у тематичних виховних заходах.

11. Враховуючи особливість навчального закладу, викладання предмета «Захист України», здійснюється на відповідному рівні за програмою для ЗНЗ (академічний рівень). Викладають предмет досвідчені офіцери-вихователі, які мають досвід військової служби та практичні навички ведення бойових дій.

   Активно розвинена робота з військово-патріотичного та спортивного напрямів. Систематично проводяться відповідні заходи виховної роботи (зустрічі з військовослужбовцями, учасниками АТО, ветеранами), проводиться активна спортивно-масова робота. Зокрема, протягом 2015-2016 року за ініціативи начальника ліцею полковника Захарова Ю.М. започатковано та проведено ряд щорічних спортивних турнірів пам’яті загиблих у зоні АТО випускників ліцею: з боротьби самбо ім. В. Білака, з боксу О.Тюрікова та турнір з рукопашного бою з нагоди річниці виводу військ із Афганістану та вшанування випускників ліцею-учасників АТО (з лютого 2017 р. – ім. В.Цірика, загиблого в АТО випускника ліцею). Спортивна команда ліцею успішно приймає участь у змаганнях різного рівня та з достойно відстоює не тільки честь ліцею, але й області.

IV. Основними виховними осередками у ліцеї-інтернаті є актовий зал та бібліотека. В актовому залі для належного проведення масових заходів виховної роботи наявні музичні інструменти, комп’ютерна техніка та акустична система. На стадії формування перебуває кабінет педагога-організатора-кімната дитячої творчості, де матиме змогу ефективно працювати редколегія та будуть представлені кращі зразки конкурсних робіт ліцеїстів (малюнки, писанки).

V. Досягнення

    Протягом 2015-2016 навчального року ліцеїсти були учасниками більше сорока виховних заходів різного рівня, проведення яких висвітлено на офіційному сайті навчального закладу. Крім цього, у 2015-2016 навчальному році вихованці ліцею вперше взяли участь у Всеукраїнському пісенному фестивалі-конкурсі військово-патріотичної пісні «Пам’ять серця», який проходив у Києві та відзначились успіхом на обласному конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами» робота ліцеїста 1 курсу Вірага Владислава посіла третє місце. Також започатковано щорічні ліцейні конкурси художньої самодіяльності «Новорічні мелодії» та патріотичної пісні з нагоди виводу військ із Афганістану.

   З метою духовного збагачення та морального розвитку проводяться зустрічі з духовними наставниками ліцею-інтернату та представниками інших релігійних конфесій. Постійним гостями на урочистостях у навчальному закладі є представники Мукачівської православної єпархії на чолі з Владикою Мукачівським і Ужгородським Феодором.

   На виконання Концепції національно-патріотичного виховання проведено ряд уроків мужності за участі випускників ліцею-учасників АТО, ветеранів Другої світової війни, воїнів-інтернаціоналістів, ветеранів військової служби. З метою активізації волонтерства у навчальному закладі організовано відвідування ветеранів Другої світової війни.

     Спортивні досягнення :

- Кохан Юрій чемпіон Закарпатської області з кіокушин-кан карате серед дітей, юнаків та юніорів 2016 року, учасник чемпіонату Європи 2016 року;

- Кулик Олександр чемпіон Закарпатської області з кросу;

- Куцин Валентин срібний призер Закарпаття з армреслінгу.

Традиційно результативною була участь команди ліцею у VII Спартакіаді серед військових ліцеїв та ліцеїв з ПВФП з військово-прикладного семиборства, участь у якій брала 21 команда (по 10 учасників у кожній). Виконавши нормативи, учасники команди здобули спортивні розряди:

1 спортивний розряд – 1 учасник команди;

2 спортивний розряд – 3 учасників команди;

3 спортивний розряд – 4 учасників команди.

  Окрім цього, двоє ліцеїстів виконали нормативи кандидата в майстри спорту з військово-спортивного багатоборства (Кулик Олександр та Балог Ярослав). У підсумку команда ліцею-інтернату зайняла 7 командне місце (це на дві сходинки вище, ніж у 2015 році (9місце), у 2014 році – 10 місце, до цього команда ліцею на спартакіаді вище 13-14 місця не піднімалася). Ще одну перемогу команда ліцею здобула на обласній спартакіаді допризовної молоді, де представляла Мукачівщину.

  Команда Закарпатського обласного ліцею з ПВФП відстоювала честь області на V Всеукраїнській спартакіаді серед допризовної молоді з військового багатоборства, яка проходила у Львові. Команда області зайняла 11 місце серед 21 команди-учасниці змагань. А ліцеїсти вкотре показали високі результати, а саме:

– особистий залік: Логин Іван, ліцеїст 2 курсу – чемпіон України з підтягування (30 разів);

– командний залік: 2 місце з підтягування;

  Чотирьом ліцеїстам, за підсумками змагань, присвоєно звання «Кандидат у майстри спорту»: Кулику Олександру, Балогу Ярославу, Чопику Даніїлу, Степанову Олексію.

  Успішною була і участь команди ліцею-інтернату у першості Закарпатської області з легкоатлетичного кросу серед ліцеїв (ПТНЗ) у жовтні 2016 р.: Кулик Олександр виборов золоту медаль, зайнявши перше місце з бігу на 2000 м. з результатом 7 хв. 11с. У підсумку ж спортсмени ліцею зайняли друге загальнокомандне місце.

  Не відстають від своїх вихованців і вчителі фізичної культури : Папіш Василь Йосипович виборов 1 місце у легкій атлетиці (біг на 100 м) у фінальних змаганнях Х IV обласної спартакіади працівників закладів та установ освіти, що проходили 17 вересня в Ужгороді на стадіоні «Авангард».

VII. Наглядна агітація

       Наочна агітація патріотичного характеру наявна в усіх класах та основних приміщеннях ліцею. Естетичності сприяє систематичне оновлення та доповнення, чітко відведене місце та тематичний розподіл. Зокрема, крім куточків державної символіки у навчальних кабінетах, у ліцеї оформлені тематичні стенди (за ініціативи начальника ліцею-інтернату полковника Захарова Ю.М. оформлено куточок бойової слави, алею героїв АТО-героїв України, стенд «Гордість ліцею – гордість країни» на честь випускників ліцею-учасників АТО, які нагороджені високими державними нагородами, на стадії формування стенд, присвячений ветеранам Другої світової війни).

       Наочності оформлені державною мовою, з дотриманням мовного законодавства.

VII. Робота зі ЗМІ

       Діяльність ліцею висвітлюється у місцевих ЗМІ. Налагоджено співпрацю з телеканалом «М-Студіо», інтернет-порталом новин «Мукачево.нет», газетою «Мукачево». Публікації про навчальний заклад та його випускників розміщено на сторінках газет «Панорама», «Новини Закарпаття», інформаційних інтернет-сайтах.

VIII. Співпраця з громадськими організаціями

      Налагоджено плідну співпрацю з громадськими організаціями та творчими об’єднаннями, серед яких Закарпатська обласна організація ветеранів війни, Закарпатська територіальна організація Української Спілки ветеранів Афганістану (УСВА), Мукачівські міські Спілки ветеранів афганської війни, «Спілка учасників АТО Мукачівщини», Клуб 128 дивізії, Мукачівська міська федерація хортингу, літературне об’єднання «Рідне слово». Крім цього, ведеться постійна співпраця зі 128 ОГПбр, міським та обласним військкоматами у напрямку національно-патріотичного виховання. Надається необхідна методична та матеріальна підтримка забезпечення належного проведення деяких практичних занять із предмету «Захист України» у ЗОШ м. Мукачева.

     Інформація по заходи національно-патріотичного виховання, які поводяться у ліцеї, висвітлюється у розділі «Новини» цього ж сайту (також дивіться «Архів новин»).

Посилання:

- «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4068-

- «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки »

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580/2015

- «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 21.05.2019 року

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019

 

НОВИНИ

Відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 18 листопада 2019 року № 01-15/3908 “Про відзначення Дня Гідності та Свободи” з метою утвердження ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до вихованців об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку ХХІ сторіччя, відання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року – лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів України та ії європейського вибору у ліцеї-інтернаті відбулися заходи під єдиним гаслом — “Вільні творити майбутне”.   Посилання

   Відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 18 листопада 2019 року № 01-15/3907 “Про проведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів” з метою належного виконання завдань обласного плану департамента освіти і науки облдержадміністрації у ліцеї проведено ряд заходів. Деталі за посиланням. Посилання

Відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 13 грудня 2019 року № 01.15/ 4183, для вшанування Дня учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у ліцеї-інтернаті проведено ряд заходів. Деталі за посиланням. Посилання

Відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 21 січня 2020 року № 01-15/203 «Про належне проведення інформаційних та виховних заходів з відзначення Дня Соборності України у 2020 році» у ліцеї проведено ряд заходів. Деталі за посиланням. Посилання

Відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації від 28 січня 2020 року № 01-15/280 «Про проведення інформаційних та виховних заходів з відзначення Дня пам’яті Героїв Крут» у ліцеї проведено ряд заходів. Деталі за посиланням. Посилання

Згідно з річним планом виховної роботи ліцею та відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА від 09.02.2017 року "Про вшанування подвигу учасників Революції гідності" у навчальному закладі проведено ряд виховних заходів. Деталі за посиланням. Посилання.

Відповідно до листа департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА від 01.03.2017 №012-15/594 "Про підготовку та відзначення в області 78-ї річниці проголошення Карпатської України" та згідно з річним планом виховної роботи ліцею-інтернату у навчальному закладі проведено ряд заходів національно-патріотичного спрямування. Деталі за посиланням. Посилання.

Відповідно до листів департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА «Про відзначення в області 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» 13.03.2017 № 01-15/697 та 14.03.2017 № 01-15/711 у навчальному закладі проведено ряд заходів з відзначення річниці української революції. Деталі за посиланням. Посилання.

Заходи до Дня захисника України (2017 року). Посилання.

Перегляди статей
420117
.